جاذبه

راست یا دروغ، باید پذیرفت.

تو، جاذبه ی این را داری که تمام دنیا را به سمت خودت بکشی.

جاذبه ای که قطب های شمال و جنوب مغناطیسی را هم از کار انداخته، حالا چه برسد به، ذهن درهم و بَرهم من را.

پس معطل چه هستی؟! دست به کار شو.

اینجا همه به اشتباه، این جاذبه را به نام زمین زده اند.

بیا و بی خیال تمام قانون های نسبیت و احتمالهای بی خود، خودت را همانطور که به من ثابت کرده ای، به این دانشمندان خوش خیال هم ثابت کن.

 

فرینازمختاریـــــــــــــ

 

پ.ن:

اجرای آقای کوروش سلیمانی در رادیو 7

/ 0 نظر / 18 بازدید