دور شو...

 

دیگه حرفی نیس بینمون بعد از این

بخور قهوه تو سرد شد، مث من

برو راهی که باز شد پیش روت

برو خیلی راحت ازم دل بکن

تموم شد...واسه من بهونه نیار

نمی خواد بگی حیف شد زندگیت

من و تو که تارف نداریم عزیز

تو با من عقب موندی از هرزگیت

بخور قهوه تو...بعدشم دور شو

می خوام اسمتم دیگه یادم بره

من و تو واسه هم نبودیم ...پس

اگه زودتر دورشی بهتره

 

فریناز مختاری

 

پ.ن:

این کار ثبت شده...

 

/ 0 نظر / 28 بازدید