شهدای غواص

 

دهم محرم سال 61 هجری قمری

کربلا

یاران حسین در بیابانی خشک و برهوت

 در دل آتش و نیزه و خون

رسم دلدادگی را به جا آوردند....

و اما سال ها بعد

پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج هجری شمسی

عملیات کربلای چهار

غوغای توپ و آتش و خمپاره

و خاکریزهایی که پشتشان به دریادلانی از جنس آسمان گرم بود...

نام رسول خدا را برزبان آوردند و دریا، به دلدادگی شان قسم خورد....

این کربلا در بیابان برهوت نبود و کسی لب تشنه از جنگ باز نگشت.

این بار یاران حسین در دل آب ها پی کربلایی دیگر می گشتند.

این بار آسمان به زمین آمده بود و دریا در اوج غرور، معراج 175 مرد عاشق شده بود.

پیام شما سال ها بعد به دستمان رسید

سال ها بعد که رنگ دریاچه و رود را از خاطر برده بودیم

و در گوش نخل های جنوب مرثیه می خواندیم....

با دست های بسته ات، دست هایمان را بگیر

که رسم دلدادگی را هنوز نمیاموخته ایم...

 

 فریناز مختاریـــــ

/ 0 نظر / 39 بازدید