ایرانی 62

3...

دنیا کوچک است.

به اندازه ی چشمهای تو.

 به وسعت صدایت، وقتی از دوردستها نام من را به زبان می آوری.

ویا شاید، به اندازه ی دستهایم که خیلی وقت است اینجا، در این سمت کره ی جغرافیایی، جا مانده اند.

 

   + فریناز مختاری ; ٩:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
comment نظرات ()